”Låt inte min värld skymma åsynen av Kristus.”

Min värld som jag har gjort för att support mitt ego är den värld jag oftast ser. Den illusoriska världen av attack och dömande och tyckande och separation.

Varseblivningen är en spegel.

Det jag ser är vad mitt sinne innehåller och det är jag som bestämmer vad jag ser.

Kristus seende är det enda sanna seendet och det finns i oss alla.

Det är bara min egen projektion som skymmer sikten av Kristus.