”Den helige Kristus föds i mig idag.”

Varje morgon när jag vaknar föds Kristus i mig.

Det är vad allting handlar om. Att bli medveten om det.

Jag ber, låt det ske!

Låt inte mina förminskande tankar få ta överhanden.

Låt dem försvinna.

Låt ljuset i mig få skina.