”Jag älskar Dig, Fader, och jag älskar Din Son.”

Jag känner stor tacksamhet över så mycket!

Och inte minst för Guds gåvor.

”Det kommer en tid när alla bilder har försvunnit, och du kommer att förstå att du inte vet vad du är. Det är till detta oförseglade och öppna sinne som sanningen återvänder, oförhindrad och obunden. Där bilder av självet har lagts åt sidan uppenbaras sanningen exakt så som den är.” T 31.V.17:24