”Den Helige Ande talar genom mig idag.”

När jag tillåter den Helige Ande att se genom mig och dela Hans varseblivning då talar Han också genom mig.

Han säger; du är säker, du är hel och du är älskad. Dessa ord ger jag alla mina systrar och bröder.

Vi är Guds representanter på jorden.

Vi lyssnar till Guds Ord, delar med oss av Dem till alla. Det är vår funktion och vårt syfte och vårt liv.

Jag kan inte nå Himlen utan mina systrar och bröder.