”Den Helige Ande ser genom mig idag.

Han ser genom mina ögon med Kristi ögon.

Han talar genom mina läppar. Han tänker med mitt sinne.

Detta är ett experiment i att bli buren av den gränslösa energin som kärleken ger.

Låt mig överlämna mig till den Helige Ande och Hans kärlek och syn på världen.

Jag är här för att tillåta den Helige Andes kärlek välsigna alla och allting.