”Min kropp är ett helt neutralt ting.”

Den är varken bra eller dålig. Den är helt neutral.

Min kropp har en uppgift – att vakna upp från drömmen och kommunicera frälsning till alla och envar.

Min kropp är ett verktyg i sanningens tjänst.

Och den är odödlig så länge det finns arbete att utföra.

Och när det är färdigt läggs den åt sidan eftersom den har gjort sitt.

Det är inte död utan slutet för kroppen.

”Vi kallar det död, men det är frihet.” Song of Prayer S 3.II.3:1

Låt mig inte glömma att vi är alla ett. Vi är inte en kropp, vi är fria och vi är så som Gud skapade oss.