”Allt har ett lyckligt slut.”

Guds Vilja sker på jorden och i Himlen.

Guds Vilja är att vi skall vara lyckliga.

Allt annat är en dröm, en dröm egot drömmer.

Låt mig se att egot ären illusion.

Låt mig se att egot inte är det jag är.

Låt mig vakna från denna dröm.