”Detta är en dag av stillhet och frid.”

Även om jag är upptagen av olika stressande och brådskande göromål kan jag utgå från mitt lugna och fridfulla centrum.

Låt mig inte glömma det.

Jag ber, led mig på den stilla och fridfulla vägen hem till Dig, Gud.

”Du ser det du förväntar dig, och du förväntar dig det du bjuder in. Din varseblivning är resultatet av din inbjudan, och kommer till Dig så som du bad om den.” T 12.VII.5:1-2

”Endast lyckliga syner och ljud kan nå det sinne som har förlåtit sig självt.”