”Min lycka i nuet är allt jag ser.”

Se inte på det som inte finns!

Inte på det förflutna, inte på framtiden. Rulla ihop tidsmattan.

Allting är NU. Och vi är alla redan lyckliga.

Låt mig ta av mig egots glasögon och se med sant seende. Se det kärleksfulla, se världen på ett annat sätt.