”Det förgångna är över. Det kan inte beröra mig.”

Det förflutna jag kommer ihåg är mina egna tankar om det förflutna.

Det förflutna har ingen makt över mig.

Det förflutna existerar inte.

Det finns ingenting utanför mig som kan påverka mig. Jag påverkas bara av mina egna tankar.

För att kunna varsebli en förlåten värld måste vi vara villiga att släppa det förflutna och se att det kan inte beröra oss.

En förlåten värld kan bara ses NU.