”Du är mitt mål, min Fader. Endast Du.”

Jag påminner mig om att denna världen inte är mitt hem.

Mitt hem är hos Gud, i Himlen.

Jag vill ha Guds frid. Jag vill vila i Gud.

”Kärlek är frihet. Så som du befriar, så kommer du att bli befriad. Glöm inte detta, för annars kommer kärleken inte att kunna finna dig och trösta dig.” T 16.II.2:4-5