”Min helighet lyser ljus och klar idag.”

När jag vaknar idag förväntar jag mig att allt är bra och förblir så.

Jag ber bara om glädjefulla saker och ting.

Jag ser på mina systrar och bröder med kärlek och ser Kristus i dem.

Och jag påminner mig om att den roll jag ger till dem ges till mig.