”Jag kan inte skadas av någonting annat än mina tankar.”

Det finns ingen anledning att vara arg.

”Om vreden kommer från en tolkning och inte från ett faktum, är den aldrig rättfärdigad. När man väl förstår detta, om än vagt, står vägen öppen.” M 17.8:6-7

Och vad är ett faktum egentligen.

Som jag ser det är ett faktum att Gud skapade oss Som Sig Själv. Vi är alla ett, fullkomliga och utan synd.

Allt annat är en illusion i vilken vi oftast lever i och där vi får alla våra lektioner.

Men vrede är aldrig berättigad.

Jag lär mig att se allting som kärlek eller som ett rop på kärlek.