”Vilka begränsningar kan läggas på Guds Son?”

Vi är alla fria. Friheten tillhör alla.

Jag skall inte förneka någon den gränslösa friheten i vilken Gud skapade oss.

Det är när jag känner igen den i andra som jag får den. När jag ger frihet får jag frihet. När jag älskar älskas jag, när jag helas helas jag.

Vi är kallade att ära Guds Son. Att se Kristus i varandra.

De begränsningar jag ser är mina egna som jag projicerar på mina systrar och bröder.
De är alla illusioner.

Att vara fri och inte acceptera några begränsningar betyder inte att man inte bryr sig om andra och visar respekt och hänsyn i illusionen som vi oftast lever i här på jorden.

Sanningen är att vi är Kristus, Guds Son och vi har inga begränsningar.