”Om jag är bunden, är inte min Fader fri.”

Vi är alla ett. Vi är alla del av Gud.

Det jag tror om någon del tror jag om helheten.

Varje gång jag känner mig begränsad eller bunden på något sätt så tror jag också att Gud är begränsad eller bunden.

Jag ber, hjälp mig att se detta!

Att se att detta är bara vansinniga tankar i mitt sinne.

Jag ber bara om sanningen.

Gud är vår Fader och Han skapade oss lik Sig Själv.