”Låt mig inte binda Din Son vid lagar som jag stiftat.”

Allt är bra!

Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler.

Jag vill se på mina systrar och bröder med kärlekens ögon.

Jag vill se alla som perfekta, oskyldiga och så som Gud har skapat oss.

Låt mig ha överseende med misstag och se att de tillhör det förgångna och att det förgångna finns inte här.

Låt mig inte glömma att helandet av Guds Son är allt som världen är till för.