”Jag har givits Guds Ord för att göra det känt.”

Jag skall acceptera Soningen för mig själv och för mina systrar och bröder.

Jag skall acceptera Guds Ord.

Vi är som Gud skapade oss.

Vi är lika rena och heliga som Gud Själv.