”Guds helande Röst beskyddar alla ting idag.”

”Glöm inte att helande av Guds Son är allt som världen är till för.” T 24.II.4:1

Vår säkerhet och vårt beskydd är inte något som finns hos oss. Den kommer från att lyssna till Guds Röst varje ögonblick. Vi vet inte vägen till Himlen men vi vandrar tillsammans med Kristus som vet.