”Stillheten i Guds frid är min.”

En stillhet som inte kan störas.

En mildhet som aldrig kan skadas.

Ett djupt och evigt välbefinnande och en perfekt vila.

Målet är att uppnå och bevara tillståndet av frid!

Ingenting kan inkräkta på friden jag fått av Gud.

Det gäller oss alla, vi är alla lika, vi är alla ett.

Vägen till frid är frid.

Jag instruerar mitt sinne att Guds frid är min och avfärdar varje störande moment.