”Hur kan illusioner tillfredsställa Guds Son?”

Illusioner är ju en attack på sanningen.

Sanningen som är att vi alla är Guds Son.

Vi saknar ingenting. Vi är fullkomliga och skapade av Gud till Hans avbild.

Vi är inte en kropp, vi är fria.

Låt mig komma ihåg att jag skall inte acceptera mindre än det som Du har givit mig.

Jag är omsluten av Din Kärlek, idag och alla dagar i all evighet.