”Det är Kristi sanna seende jag skall använda idag.”

Vi väljer vad vi vill se!

Varje sekund. Och jag kan alltid välja igen om jag valt fel.

Hur vill jag se mig själv?

Om jag vill se mig själv som kärlek, oskuld och utan skuld så låt mig se kärlek och oskuld i mina systrar och bröder.

Varje möte är ett helig möte!

Jag vill se alla i ljuset, i kärlekens ljus.