”Jag skall inte använda kroppens ögon idag.”

Allt helande är en befrielse från det förgångna.

Med Kristi hjälp översätts allt jag ser med kroppens ögon.

Jag är här för att hela världen genom att se allting på ett annat sätt – med förlåtelse och kärlek.

Låt mig inte glömma att vända mig till den Helige Ande och till Jesus Kristus för att få hjälp med all tolkning. Jag själv förstår ingenting.

Jag är villig att se på ett annorlunda sätt.