”Mitt seende riktas mot Kristi ansikte.”

När jag väljer att se oskulden i andra ser jag med sann varseblivning.

Det är genom att erbjuda förlåtelse som jag får den. Att ge är att få.

Jag ser oskuld när jag väljer att se den.

Världen är en spegel. När jag tittar i den ser jag mig själv. Den visar mig innebörden av mitt sinne och mitt tankesystem.