”Låt alla ting vara exakt så som de är.”

Allting handlar om att inte se misstagen, lidandet, felen och illusionerna.

Att inte se det egot och kroppens ögon vill att vi ska se.

”Se inga fel. Gör dem inte verkliga. Välj det kärleksfulla och förlåt synden genom att i stället för den se Kristi ansikte.” Bönens sång 2.I.3:3-5

Sanningen är att vi är alla lika, oskuldsfulla och älskade av Gud som vill vårt bästa.