”Skapelsens varsamhet är allt jag ser.”

”Att rätta är inte min funktion. Det tillhör En Som känner rättvisan, inte skulden. Om du tar på dig rättandets roll förlorar du förlåtelsens funktion. Ingen kan förlåta innan han har lärt sig att rättelse endast är att förlåta, och aldrig att anklaga.” T 27.II.10:1-4

Så djupt det sitter, att tycka och döma och rätta och anklaga! När jag ser på mig själv och på mina tankar så håller jag på med detta hela tiden.

Jag säger till mig själv – tag bort alla dessa felaktiga tankar och så på dig själv och dina rädslor.

Allting jag ser och tror är utanför mig är i själva verket ett vittnesbörd om mitt eget sinnestillstånd.

Jag lär mig att vara stilla och att be den Helige Ande hjälpa mig att förlåta och se kärleken i allting.