”Jag är omsluten av Guds Kärlek.”

Låt hela världen välsignas med frid genom oss.

Kärleken finns i mitt sinne ty det är där Gud har placerat den.

Jag ser bara kärlek när jag endast söker kärlek.