”Låt mig inte varsebli några olikheter idag.”

Du är min vän, skapad av vår Fader!

Vi är inte en kropp Vi är fria.

Vi är ett, vi delar ett liv och det livet är med Gud.

Låt kroppen vara ett medel att nå målet som är Gud och det liv vi har tillsammans i glädje och kärlek.

Ha överseende med alla olika former kroppen visar och använd Kristi seende för att se likheten, föreningen och kärleken.

Alla jag ser och tänker på är del av mig. Tillsammans är vi Guds helige Son.

Alla illusioner uppstår genom att jag som gör dem inte ser att det är jag själv som gjort dem. Jag tror att de inte har någonting med mig att göra. Jag tror att det är någon annans fel. Jag tror att jag är en del av någon annans dröm.

Det är när jag inser detta och ser mig som själv som drömmaren av drömmen som jag kan vakna och vila i Gud.