”Gud är min tillflykt och trygghet.”

OH, vad de orden värmer mig!

När jag känner mig rädd eller ensam så tänker jag dessa ord. Jag känner hur de uppfyller mig och gör mig varm och kärleken strömmar. Jag ber Fader Vår och välsignar alla mina systrar och bröder. Jag vilar i Gud.

”Vad är Himlen om inte en sång av tacksamhet och kärlek och lovprisning som sjungs av allt som är skapat till sin skapelses källa? Det heligaste altaret är upprättat där synden en gång troddes vara. T 26.IV.3:5-6