”Låt mig minnas att Gud skapade mig.”

Låt mig komma ihåg att jag är definierad av Gud.

Inte av att förflutna eller min uppväxt eller av något jag gjort.

Gud är min källa. Jag är del av Honom.