”Låt mig minnas att det inte finns någon synd.”

Vi är alla oskyldiga. Vi är alla så som Gud skapade oss.

Jag lämnar med glädje över mina misstag till den Helige Ande så att Han kan rätta dem.

”Kärleken vill bli känd, fullständigt förstådd och delad. Den har inga hemligheter; ingenting som den vill hålla för sig själv och gömma.” T 20.VI.2:5-6