Låt mig minnas att att mål är Gud.”

Allting handlar om att komma ihåg!

att jag är ett med Gud

vad mitt syfte är

att mitt mål är Gud

att det inte finns någon synd

att Gud skapade mig

Jag ger upp allting som står i vägen för mitt minne. Bara Gud finns i mitt minne.

”Det är speciellt en tanke som du bör komma ihåg hela dagen. Det är en tanke av ren glädje, en tanke av frid; en tanke av gränslös befrielse, gränslös därför att alla ting befrias i den.” Manualen 15.6:1-2