”Gud är det enda mål jag har idag.”

Vägen till Gud går genom förlåtelse!

Vägen hem till Gud går genom att se alla mina syster och bröder med Kristi ögon, med sant seende, med kärlek. Ingen som älskar kan döma.

När jag upptäcker rädsla eller skuldkänslor i mig själv eller när jag dömer andra, låt mig se på dessa tankar och inse hur dumma och meningslösa och osanna de är.

Låt mig inte störas av dem. Låt mig bara lyssna till Guds Röst och följa den.