”Låt varje röst utom Guds vara stilla i mig.”

I stillheten finner jag lugn och harmoni.

I stillheten finner jag lyckan.

I stillheten hör jag Guds Röst.

I stillheten tar jag emot Hans Ord.

Om något stör mig tar jag ett steg tillbaka och låter tanken som stör mig försvinna.

”Detta lugna centrum, där du inte gör någonting, kommer att stanna kvar hos dig, och skänka dig vila mitt under brådskande göromål som du sänds ut på.” T 18.VII.8:3