”Mitt Själv är universums härskare.”

Jag har ansvar för mitt liv.

Jag väljer mina tankar.

Jag har makten att styra mitt liv.

Jag är stark och jag tror på en god värld där jag inte har några fiender.

Jag väljer att lyssna till den Helige Ande och låter Honom leda mig.