”Förlåtelsen gör slut på allt lidande och all förlust.”

Jag väljer vad jag varseblir.

Jag väljer vilken röst jag lyssnar till.

Låt mig återvända till Gud.

Låt mig varsebli Himlen som är mycket nära.

Befria mig från all bitterhet och rädsla och lidande och död.

Låt mig vila i Gud.

Låt mig förlåta allt och alla.

Låt mig vila i frid!