”Det som lider är inte del av mig.”

Allting är OK.

Precis så som det skall vara.

Jag måste verkligen separera mig från egot – fullständigt!

Jag är inte en kropp. Jag är fri. Jag är så som Gud skapade mig.

”De som erbjuder frid åt alla har funnit ett hem i Himlen som världen inte kan förstöra. För det är tillräckligt stort att rymma världen i sin frid.” T 25.IV.4:9-10