”Utan förlåtelse kommer jag fortfarande att vara blind.”

För ett kort ögonblick måste synden och Soningen ligga på altaret tillsammans.

Jag behöver erkänna mitt ego, se det i vitögat för att bli av med det.

Kursen säger att för att säga Ja till Gud måste jag inse att jag just nu säger nej.

Det är svårt. Mitt ”andliga ego” vill inte erkänna att det säger nej till Gud.

”Ingen kan be någon annan om att bli helad. Men han kan låta sig själv bli helad och på så sätt erbjuda den andre det som han har tagit emot. Den Helige Ande talar till dig. Han talar inte till någon annan.” T 27.V.1:6-7, 10-11