”Idag skall jag inte döma någonting som sker.”

Jag vet i alla fall inte vad någonting betyder.

Jag har inget helhetsperspektiv.

Ändå dömer jag hela tiden.

Mitt ego dömer. Egot kan inte överleva utan att döma.

Så om jag slutar att döma så läggs egot åt sidan.

Låt mig bli varse att jag kan inte döma.

Låt mig bli varse att jag kan se allting på ett annat sätt.

Att jag själv inte vet vad någonting betyder och överlämna allt dömande och tolkande till den Helige Ande som alltid finns inom mig.