”Den här dagen tillhör Gud. Den är min gåva till Honom.”

Jag avgår som min egen lärare och rådgivare och låter den Helige Ande och Jesus visa vägen hem till Gud.

De vet vad jag behöver och vad jag skall göra. Jag behöver bara lyssna till dem och följa dem.

”Vad skulle hända om du förstod att den här världen är en hallucination? Vad skulle hända om du verkligen förstod att du har hittat på den?” T 20.VIII.7:34