”I detta heliga ögonblick är frälsningen här.”

Ljuset har kommit.

Jag förlåter världen.

Jag ser dig, Kristus i dig.

Jag öppnar fönstret till den verkliga världen.

Varje gång jag kommer ihåg att gå in i det heliga ögonblicket faller en mur och jag närmar mig mitt hem hos Gud.

”Kärleken vill bli känd, fullständigt förstådd och delad.

Den har inga hemligheter; ingenting som den vill hålla för sig själv och gömma.

Den vandrar i solskenet, lugn och med öppna ögon, ett välkomnande leende på läpparna och med en uppriktighet så enkel och så tydlig att den inte kan missförstås.”

T 20.VI.2:57