”Rädsla är inte rättfärdigad i någon form.”

Jag försöker hålla dessa ord i minnet och och tala om för mig själv att ingenting verkligt kan skadas och ingenting overkligt existerar.

När jag är rädd ser jag på mig själv som en sårbar kropp eller ett känsligt ego.