”Gud i sin barmhärtighet vill att jag skall räddas.”

Räddas från all smärta av alla slag.

Den fysiska situationen kanske inte ändras men det som försvinner är makten den har över mig.

Jag ändra mitt sätt att tänka!

”Det finns ingen rädsla i fullkomlig kärlek eftersom den inte känner någon synd, och den måste se på andra som på sig själv.” T 20.III.11:3