”Fader i dag är jag Din Son igen.”

Jag ser fram emot Himlen.

Vägen dit är öppen till det hem vi delar i stillhet och där vi lever tillsammans i fullkomlig frid.

Tänk att ingenting stör friden!

Ingen rädsla, ingen konflikt, inga misstag, ingen synd och ingen skuld.

Dessa underbara heliga ögonblick när jag vaknar från drömmen och får en glimt av Himlen.

Jag känner Guds frid genomsyra mig.

Tack Gud för dessa ögonblick som är i sanning är den sanna världen.