”Jag låter Gud vägleda mitt liv idag.”

Jag tar ett steg tillbaka och låter Honom leda mig.

Jag släpper kontrollen.

Det är inte lätt men jag tränar hela tiden.

Jag tränar på att göra egot ogjort.

Jag tränar på att erkänna mina rädslor och se dem för vad de är.

Jag överlämnar dem till den Helige Ande och ber om hjälp.