”Fader, endast Dig vill jag minnas.”

Min vilja, min fundamentala vilja, min oföränderliga vilja är att komma håg Gud och känna Hans Kärlek.

Jag vill komma ihåg att jag är innerst inne god och värd att älskas och älskar.

Jag vill få känslan av att vara värdefull.

Att jag är förenad med Gud och mina systrar och bröder.