”Gud har inte fördömt. Inte jag heller.”

Jag öppnar mitt hjärta för kärleken.

Jag kan inte döma. Jag vet ingenting av mig själv.

Allt är bara misstag. Bara en dröm som jag låter försvinna.

Låt mig komma ihåg vem jag är.

Låt mig komma ihåg min Källa. Min Källa är Gud.