”Detta är det helga ögonblicket i min befrielse.”

Så lätt allting är när jag släpper mina invanda tankar och endast följer Dig och Dina Tankar, min Fader.

Jag behöver ingen packning. Jag lägger min ryggsäck åt sidan och känner mig fri och glad och tacksam.

Jag ser att Kristus står framför mig varje gång jag ser på en syster eller broder.