”Gud är min Fader och Hans Son älskar Honom.”

Guds Kärlek lyser starkt i mitt sinne.

En kärlek som går båda vägarna. Att ge är att få.

För att känna Guds kärlek ger jag den tillbaka till Honom.

Gud i mig. Jag i Gud.