”Gud är min ’Fader, och Han älskar Sin Son.”

Kom ihåg!

Vem jag är!

Gud berättar om vi bara lyssnar.

Jag lever i Gud.

Jag har inget annat liv.

Jag ber, låt mig komma håg vem jag är.

Något inom mig kommer ihåg när jag övar. En vacker sång börjar ljuda. Jag stämmer in: ”Gud är min Fader, och Han älskar Sin Son.”