”Gud är mitt liv. Jag har inget annat liv än Hans.”

Fader, låt mig se Kristi ansikte i stället för mina misstag.

Låt mig se att jag är hemma hos Dig.

Låt mig se att vart jag än går och vad jag än gör är Du med mig.

Gud är här. Gud är med mig. Gud är mitt liv.

Glädje och tacksamhet fyller mitt sinne när jag går in i den stilla, heliga platsen inom mig där Gud finns.